ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
1. Kolik čísel má tato kolekce a co je její součastí?
Tato kolekce se skládá z 80 čísel. Každé číslo vydání je věnováno kultovní heavy metalové nebo hard rockové skupině.
2. Kdy se tato kolekce dostane do prodeje?
První číslo najdete na novinových stáncích od čtvrtka 16. března 2023, druhé číslo bude na novinových stáncích od čtvrtka 30. března 2023, třetí číslo bude na novinových stáncích od čtvrtka 13. dubna 2023. Periodicita je u prvních pěti vydání čtrnáctidenní, následně týdenní a dnem vydání je čtvrtek.
3. Kolik stojí?
Cena za první číslo je 49 Kč. Cena za druhé číslo je 149 Kč. Cena za následující čísla je 279 Kč (s výjimkou změny v DPH). Vydavatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny v případě výrazného navýšení ceny za výrobu anebo za dopravu.
4. Kde získat více informací?
Pro více informací kontaktujte zákaznický servis:
  • poštou na adrese: SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9
  • telefonicky na telefonním čísle: 225 985 225 (zpoplatněná linka, která je v provozu od pondělí do pátku, a to v následujícím časovém intervalu: 8:00–18:00 hodin; z provozu jsou vyjmuty soboty, neděle a dny, na které připadají oficiálně uznané státní svátky České republiky) Maximální sazba za telefonáty z pevné linky prostřednictvím hlavních celostátních telefonních operátorů je 3,50 Kč za minutu, včetně DPH, přičemž poplatky jsou účtovány od začátku hovoru; sazba mobilní sítě závisí na konkrétním operátorovi, kterého zákazník používá
  • e-mailem na adrese: hachette@send.cz
5. Jak získat starší čísla?
Pokud vám chybí některá ze starších čísel, můžete si je objednat telefonicky / e-mailem za následujících podmínek:
  • telefonicky na telefonním čísle: 225985225
  • e-mailem na adrese: hachette@send.cz